Ron van Maaren
Positie:
Managing partner

Administratie-bedrijfsadviseur

Belast met de algehele gang van zaken Eindverantwoordelijke voor de afdeling administraties