Vergoeding op urenbasis
Wij factureren onze werkzaamheden op basis van bestede tijd maal het uurtarief. Het uurtarief voor onze diensten varieert van € 75 tot € 200 (exclusief omzetbelasting). Daarbij wordt rekening gehouden met de benodigde ervaring en het soort werkzaamheden van de adviseur. Wij houden rekening met uw specifieke situatie.

Vooraf vastgestelde vergoeding
Een vergoeding op urenbasis is het uitgangspunt, maar op verzoek zijn wij bereid om een vaste afspraak over onze vergoeding te maken. Dit geldt voor relatief goed af te bakenen werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het maken of voorbereiden van een aangifte, een concreet advies op een gegeven casus of een fiscale opinie.

Richtprijzen

Onze declaratie bevat altijd een specificatie van de verrichte werkzaamheden. Indien wij afzonderlijke kosten voor u hebben moeten maken, dan worden deze apart doorberekend. Wij hanteren de volgende richtprijzen.

Fiscale aangiften
Basistarief I aangifte inkomstenbelasting
Exclusief winst uit onderneming, TBS, inkomen uit aanmerkelijk belang
€ 285,- tot € 395,-
Basis tarief II aangifte inkomstenbelasting
Inclusief winst uit onderneming
€ 395,- tot € 575,-
Aangifte inkomstenbelasting
Bijzondere omstandigheden. Vraag desgewenst om een offerte.
boven € 575,-
Controleadvies vooraf ingevulde aangifte v.a. € 195,-
Vragenbrieven uurtarief
Aangifte vennootschapsbelasting
In geval van fiscale eenheid gelden andere tarieven
€ 500,- tot € 650,-
Bezwaarschriften uurtarief
Reminders bij niet-reageren € 15,-
Dividendaangifte
Inclusief notulen en uitkeringstoets
€ 145,-
Belastingadviezen
Advieswerk

uurtarief € 125,- tot € 200,-

Op locatie uurtarief + reistijd
Kort telefonisch advies € 30,-
Ingekochte adviezen kostprijs
Bedrijfsadministratie
Per uur, of individueel te bepalen vast tarief
 
Controle en verwerken administratie   uurtarief gem. €   90,-
Rapportage, jaarrekening uurtarief gem. € 120,-
Publicatiebalans Kamer van Koophandel € 215,-
Pensioenberekeningen               uurtarief € 185,-
Inkomensverklaringen € 125,-

 

Alle vermelde tarieven zijn vermeld exclusief 21% omzetbelasting. Wij berekenen geen tarief voor ieder telefoongesprek zolang deze per onderwerp niet de tien minuten te boven gaat. Wij declareren achteraf per maand. Indien gewenst werken wij met voorschotbedragen. In alle gevallen geldt een betalingstermijn van 3 weken. Alle werkzaamheden worden verricht  onder toepassing van Algemene Voorwaarden van de NOAB.